Waterjet

Waterjet, czyli technologia cięcia strumieniem wody, to nowoczesna metoda cięcia szerokiego zakresu materiałów, w tym metalu, szkła, kamienia, ceramiki i wielu innych. Głównym narzędziem jest strumień wody pod bardzo wysokim ciśnieniem – 60,000 psi/4,150 bar, maksymalnie 90,000 psi/6,200 bar. Woda jest wypuszczana przez bardzo małą dyszę, co pozwala na precyzyjne cięcie. Do wody dodaje się drobne ziarna ścierniwa – garnet, co umożliwia cięcie bardzo twardych materiałów.

Jakie korzyści przynosi Waterjet?

Technologia Waterjet oferuje wiele korzyści. Jest niezwykle precyzyjna, pozwalając na cięcie skomplikowanych wzorów z małą tolerancją błędów. Ponieważ jest to metoda cięcia na zimno, nie ma ryzyka uszkodzenia lub odkształcenia materiału z powodu ciepła. Dodatkowo Waterjet jest przyjazny dla środowiska – nie generuje szkodliwych gazów ani odpadów. Metoda jest powszechnie stosowana w wielu różnych przemysłach, od motoryzacyjnego po aeronautykę, budownictwo, przemysł stoczniowy, górnictwo i wiele innych, gdzie wymagana jest precyzyjna obróbka materiałów.

Na czym polega technologia CNC Waterjet?

CNC (Komputerowo Numeryczne Sterowanie) to technologia, która pozwala na automatyczne sterowanie maszynami za pomocą programu komputerowego. Maszyny CNC, w tym Waterjety, mogą wykonywać precyzyjne cięcia zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami, z minimalnym udziałem człowieka.

Technika CNC Waterjet polega na użyciu maszyny do cięcia strumieniem wody sterowanej komputerowo. Proces rozpoczyna się od utworzenia cyfrowego projektu za pomocą oprogramowania CAD. Następnie program CAM (Computer-Aided Manufacturing) generuje instrukcje, które są przekazywane do maszyny. Woda jest przepompowywana pod wysokim ciśnieniem, a następnie przyspieszana przez dyszę do prędkości prawie równej prędkości dźwięku. Do cięcia twardszych materiałów, jak stal czy granit, do strumienia wody dodawane są drobinki ścierniwa. Maszyna sterowana CNC przemieszcza dyszę wzdłuż zaprogramowanych ścieżek, wykonując cięcia. Dzięki precyzyjnej kontroli CNC Waterjet może tworzyć skomplikowane kształty z wielką dokładnością, niezależnie od twardości materiału.