Waterjet

Waterjet, czyli technologia cięcia strumieniem wody, to nowoczesna metoda cięcia szerokiego zakresu materiałów, w tym metalu, szkła, kamienia, ceramiki i wielu innych. Głównym narzędziem jest strumień wody pod bardzo wysokim ciśnieniem – 60,000 psi/4,150 bar, maksymalnie 90,000 psi/6,200 bar. Woda jest wypuszczana przez bardzo małą dyszę, co pozwala na precyzyjne cięcie. Do wody dodaje się drobne ziarna ścierniwa – garnet, co umożliwia cięcie bardzo twardych materiałów.

Jakie korzyści przynosi Waterjet?

Technologia Waterjet oferuje wiele korzyści. Jest niezwykle precyzyjna, pozwalając na cięcie skomplikowanych wzorów z małą tolerancją błędów. Ponieważ jest to metoda cięcia na zimno, nie ma ryzyka uszkodzenia lub odkształcenia materiału z powodu ciepła. Dodatkowo Waterjet jest przyjazny dla środowiska – nie generuje szkodliwych gazów ani odpadów. Metoda jest powszechnie stosowana w wielu różnych przemysłach, od motoryzacyjnego po aeronautykę, budownictwo, przemysł stoczniowy, górnictwo i wiele innych, gdzie wymagana jest precyzyjna obróbka materiałów.

Na czym polega technologia CNC Waterjet?

CNC (Komputerowo Numeryczne Sterowanie) to technologia, która pozwala na automatyczne sterowanie maszynami za pomocą programu komputerowego. Maszyny CNC, w tym Waterjety, mogą wykonywać precyzyjne cięcia zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami, z minimalnym udziałem człowieka.

Technika CNC Waterjet polega na użyciu maszyny do cięcia strumieniem wody sterowanej komputerowo. Proces rozpoczyna się od utworzenia cyfrowego projektu za pomocą oprogramowania CAD. Następnie program CAM (Computer-Aided Manufacturing) generuje instrukcje, które są przekazywane do maszyny. Woda jest przepompowywana pod wysokim ciśnieniem, a następnie przyspieszana przez dyszę do prędkości prawie równej prędkości dźwięku. Do cięcia twardszych materiałów, jak stal czy granit, do strumienia wody dodawane są drobinki ścierniwa. Maszyna sterowana CNC przemieszcza dyszę wzdłuż zaprogramowanych ścieżek, wykonując cięcia. Dzięki precyzyjnej kontroli CNC Waterjet może tworzyć skomplikowane kształty z wielką dokładnością, niezależnie od twardości materiału.

Zaawansowane komponenty do maszyn Waterjet

Zaawansowane komponenty do maszyn Waterjet stanowią fundament skuteczności i precyzji w nowoczesnych technologiach cięcia. W świecie przemysłu, gdzie dokładność i niezawodność są kluczowe, właściwy wybór części do maszyn CNC Waterjet może znacząco wpłynąć na jakość finalnego produktu. Kiedy mówimy o komponentach do maszyn Waterjet, mamy na myśli nie tylko głowice tnące czy dysze, ale także zaawansowane systemy sterowania, które umożliwiają precyzyjne cięcie zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami. Dzięki nim, maszyny CNC Waterjet mogą pracować z minimalnym udziałem człowieka, co przekłada się na większą wydajność i mniejsze ryzyko błędów. Kolejnym aspektem są materiały, z których wykonane są te komponenty. Muszą być one wytrzymałe na działanie wody pod wysokim ciśnieniem oraz odporność na ścieranie, co jest kluczowe przy cięciu twardych materiałów. My oferujemy właśnie takie komponenty.

Garnet – kluczowy składnik w technologii cięcia wodą

Unikalne właściwości ścierne sprawiają, że garnet stał się nieodłącznym elementem procesu cięcia wodą, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z twardymi materiałami, takimi jak stal, granit czy ceramika. W technologii CNC Waterjet, precyzyjne cięcie jest możliwe dzięki kombinacji wody pod wysokim ciśnieniem i ścierniwa. Woda sama w sobie jest potężnym narzędziem cięcia, ale dodanie garnetu znacząco zwiększa jej zdolności. Drobinki garnetu działają jak mikroskopijne noże, które pomagają w cięciu materiału, jednocześnie zapewniając gładkie i czyste krawędzie. Wykorzystanie garnetu w technologii CNC waterjet pozwala na osiągnięcie niespotykanej precyzji. Dzięki temu, nawet najbardziej skomplikowane wzory i kształty można wyciąć z niezwykłą dokładnością. Co więcej, garnet jest materiałem ekologicznym, co czyni technologię Waterjet bardziej przyjazną dla środowiska w porównaniu z innymi metodami cięcia.

Profesjonalny serwis maszyn CNC Waterjet

Profesjonalny serwis maszyn CNC waterjet to klucz do utrzymania ich w doskonałym stanie i zapewnienia długotrwałej, niezawodnej pracy. Maszyny Waterjet są skomplikowanymi urządzeniami, które wymagają regularnej konserwacji i specjalistycznej wiedzy w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Kiedy mówimy o serwisie maszyn CNC Waterjet, mamy na myśli nie tylko naprawy, ale także rutynowe kontrole, czyszczenie, kalibrację, a także wymianę oleju. Regularne przeglądy mogą wykryć potencjalne problemy zanim staną się poważne, co pozwala na uniknięcie kosztownych przestojów i napraw. Zaawansowane maszyny CNC waterjet składają się z wielu precyzyjnych komponentów, takich jak dysze, pompy i systemy sterowania. Wszystkie te elementy muszą działać w harmonii, aby zapewnić precyzyjne cięcie. Profesjonalny serwis gwarantuje, że każdy komponent jest w doskonałym stanie i działa zgodnie z jego specyfikacją.

Nasz zespół serwisowy regularnie aktualizuje swoją wiedzę na temat najnowszych technologii w dziedzinie CNC Waterjet. Dzięki ciągłym szkoleniom i certyfikatom, gwarantujemy, że nasi technicy posiadają niezbędne umiejętności do obsługi i serwisowania zaawansowanych maszyn. W Daks Holding nie tylko oferujemy profesjonalny serwis, ale także dostarczamy wysokiej jakości garnet oraz niezawodne podzespoły do maszyn Waterjet.